Lotteritilsynet skuffer pokernorge

LuckyD

«Ja til poker!» – Torgeir Elvebakke Silden

TANKESPORT OG FERDIGHETSSPILL

Lotteritilsynet kom i går med sitt forslag til ny lotteriforskrift. La oss først understreke at vi mener at poker er en tankesport og et ferdighetsspill, og ikke et lotteri, og at dette dermed ikke hører inn under Lotteritilsynet i det hele tatt. Når det likevel blir definert som lotteri, får du her en gjennomgang av hva Norsk Pokerforbunds styre mener om Lotteritilsynets forslag.

VÅRT FORSLAG

Da det ble klart at Lotteritilsynet hadde fått mandat til å utarbeide forslag til regelverk for turneringspoker sendte NPF i samarbeid med NM-arrangør, Frode Fagerli, et brev til Lotteritilsynet med forslag til hvordan dette kunne løses. Vårt forslag ble laget ut fra Kulturdepartementets forutsetninger, som blant annet spesifiserte at: «Turneringspoker kun skal avholdes i forbindelse med bestemte mesterskap.»

Brevet fra Kulturdepartementet til Lotteritilsynet kan leses i sin helhet her: https://lottstift.no/wp-content/uploads/2013/12/Mandat-fra-KUD-des13.pdf

Les vårt brev til Lotteritilsynet her:
Forslag til regelverk for turneringspoker

LOTTERITILSYNETS FORSLAG

Slik vi ser det er det en del positive ting i forslaget til Lotteriforskrift, men også en god del vi er svært uenige i.

La oss ta for oss de viktige punktene:

  • 1. Lotteritilsynet kan etter søknad gi tillatelse til å avholde norsk mesterskap i turneringspoker og tilhørende regionale kvalifiseringsturneringer til inntekt for landsdekkende samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner.

I vårt forslag ba vi om et NM med inntil 8 ulike turneringer, og vi mente det skulle være mulighet til å arrangere kvalifiseringsturneringer til disse (satellitter), samt ettbords-turneringer i forbindelse med mesterskapet. Vi foreslo også regionale mesterskap med tilhørende kvalifiseringer. Videre ønsket vi også at det skulle være mulig å arrangere internasjonale turneringer i Norge, som EPT og WPT, ved særskilt søknad.

Som dere ser har Lotteritilsynet lagt seg på en helt annen linje her. Forslaget kan sammenlignes med at Norges Skiforbund kun får arrangere NM i 15km klassisk stil, og at resten av skirennene må foregå utenfor Norges grenser. Slik vi ser det bør det være mulig å finne en annen løsning på dette punktet, da det i regjeringserklæringen er spesifisert Mesterskapsturneringer i flertall.

  • a) deltakerinnskudd til premiegrunnlag skal maksimalt utgjøre kr 10 000 for et norsk mesterskap og kr 2 000 for hver regionale kvalifiseringsturnering

Disse tallene er vi i utgangspunktet fornøyd med.

  • b) minst 5 %, beregnet av deltakerinnskudd til premiegrunnlaget, skal gå til inntekt for den samfunnsnyttige eller humanitære organisasjonen
  • c) arrangøren kan i tillegg kreve hver deltaker for inntil 10 %, beregnet av deltakerinnskudd til premiegrunnlaget, til dekning av kostnader forbundet med mesterskapet og turneringene

Vi foreslo 10% i arrangøravgift, og at det ble tatt ut av denne potten til veldedig formål. Lotteritilsynets forslag er ikke så langt fra vårt på dette punktet, og vi mener det er et godt forslag ut fra de rammene som er gitt fra Kulturdepartementet.

  • 7. Tillatelsen tildeles søkeren som etter Lotteritilsynets vurdering er best skikket til å gjennomføre turneringene.

På dette punktet er vi sterkt uenige med Lotteritilsynets forslag. Vi mener det er uakseptabelt at det kan bli slik at NM i poker kan bli tildelt andre en Norsk Pokerforbund, eller de vi ønsker å samarbeide med om dette arrangementet. Det er et absolutt krav fra vår side at Norsk Pokerforbund skal kunne være med å arrangere NM i poker i Norge.

BRED LEGALISERING

Til slutt er det viktig å poengtere at Norsk Pokerforbund jobber for en bred legalisering av poker i Norge, både landbasert og nettbasert. Vi mener det skal være lov å spille turneringer rundt om i hele landet, gjennom hele året. Vi mener at cashgames skal være tillatt i Norge med noen begrensninger. Og vi mener at det bør være en lisensordning for nettpoker som gir spillere trygge og gode rammer og rettigheter. Kulturdepartementet åpner ikke for dette i øyeblikket, og derfor er disse punktene heller ikke nevnt i vårt forslag.

Det har aldri vært viktigere med et sterkt forbund. Og vi oppfordrer dere derfor på det sterkeste til å melde dere inn i dag.

melddeginnnaa