Valg 2013

LuckyD

På mandag er det valgdag og alle som ikke har forhåndsstemt går til valglokalene og forteller hvem de ønsker skal styre landet de neste 4 årene.

Det politiske bildet er delt. Norge ser ut til å få enten en rød-grønn regjering bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, eller en eller annen form for borgerlig sammensetning. Her vil definitivt Høyre stå sentralt, enten sammen med bare Fremskrittspartiet, eller i en konstellasjon med flere av de borgerlige og blå partiene.

Det er da på sin plass at Norsk Pokerforbund informerer om hva de ulike partiene mener om vår hjertesak; poker!

I den nåværende regjeringen har ikke poker en høy stjerne. Både Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ønsker ikke å legalisere poker i flere former. Det er derimot verdt å nevne at Senterungdommen har gått inn for legalisering av poker, og at Sosialistisk Ungdom ikke er fremmed for å liberalisere pokerpolitikken. Vi kan også nevnte at da forbundet tidligere henvendte seg til ungdomspartiene fikk vi som fra eneste parti ikke respons fra AUF og Eskil Pedersen.

På «høyresiden» er det mer delt. Venstre og Fremskrittspartiet har programfestet legalisering av poker og har naturlig nok støtte i sine ungdomspolitikere og er dermed de partiene som er mest positive til poker i Norge. Kristelig Folkeparti er skeptisk til all liberalisering av spillpolitikk og da også legalisering av poker. Kristelig Folkepartis Ungdom følger moderpartiet, men er ikke fremmed for poker i hyggelige lag med små innsatser.

Unge Høyre er en pådriver for at poker i Norge burde være lovlig, og da deres leder Paul Joakim Sandøy fremmet forslaget på Høyres landsmøte, tapte vi kampen såvidt og Høyre er offisielt ikke for en umiddelbar legalisering av poker. Forbundet vet derimot at det er flere krefter innad i Høyre som synes forbudet mot poker bør fjernes umiddelbart og vi håper selvfølgelig at dette vil skinne mer og mer igjennom i Høyres politikk i tiden som kommer.

Norsk Pokerforbund oppfordrer våre medlemmer til å bruke stemmeretten og vi ønsker deg lykke til med valget 2013..

Godt valg!